Tajemný Lačnov - opravdu tam voda teče do kopce?

Míst opředených tajemstvím a záhadami je u nás i v zahraničí dostatek. Čas od času se jim dostane větší popularity v podobě nadšenců, kteří jsou rozhodnuti přijít záhadě na kloub. Takové popularity nebylo ušetřeno ani místo nedaleko Lačnova u našich slovenských sousedů.

Kde najdeme Lačnov?

Lačnov je podhorská vesnice rozkládající se v údolí přítoku potoka Velká Svinka. Je křižovatkou mnoha turistických cest a je tam rozhodně na co se dívat. Ať už jsou to rozlehlé louky, lesy, pastviny, nebo řeckokatolický kostelík sv. Archanděla Michaela s malou kaplí, stojící na kopci mezi pár roztroušenými chalupami.

Snaha o odhalení záhady porušení gravitace

Před několika lety se však slovenský Lačnov dostal do hledáčku záhadologů a podobných nadšenců z úplně jiného důvodu. Říkalo se totiž, že voda zde nepodléhá gravitaci, nýbrž teče do kopce. Kulička se kutálí se taky kutálí do kopce. Je to možné?

Vše se pohybuje do kopce

Záhadě se tehdy rozhodlo přijít na kloub několik nadšenců. Byli mezi nimi studenti, učitelé i geodeti. Prováděly se zkoušky s koulí, skateboardem, autem, dokonce i autobusem. Vše se pohybovalo do kopce, místo aby jelo, či se kutálelo dolů. Učitel se svými studenty učinil pokus i s vodou. A opravdu – tekla do kopce! Jak je to možné?

Porucha gravitace?

Učitelka fyziky Iveta Sakáčová tehdy vypověděla, že nejspíše se jedná o poruchu gravitace, popř. o poruchu zemského magnetismu. Geodeti místa několikrát přeměřili a zjistili, že se skutečně jedná o převýšení, tudíž o žádný optický klam. Co se tedy na místě děje? Shlukují se tam temné síly? Může hrát roli i to, že se v okolí nacházejí jeskyně, z nichž jedna má příznačný název Zlá díra?

Záhada vyřešena?

Záhada lačnovského kopce však netrvala dlouho. O pár dní později se na místo vydal jiný geodet, který s pomocí GPS dokázal, že se o žádnou poruchu gravitace nejedná. Vše znova přeměřil a dokázal, že v okolí kopce rostou stromy tak, že vytváří dojem, jakoby kopec stoupal. Je tomu ale naopak. Kopec se svažuje, a tudíž je vše v naprostém pořádku. S lidským okem si pohrává příroda a vytváří velmi zdařilý optický klam, který mate amatéry i profesionály. Škoda, bylo by pěkné představovat si tajemné síly procházející jeskyněmi i podzemím kopce.

susenky

 

Magazinx.cz